Hämta skrotbil Partille gratis

Hämta skrotbil Partille gratis

Att bilen stått i centrum vad gäller miljöbov nummer ett är ett välkänt faktum. Vissa miljöspecialister har visserligen framhävt att nötkreaturens utsläpp av metangas, på grund av ofullständig nedbrytning av födan, är en mycket större belastning för växthuseffekten. Andra så kallade specialister hävdar att eldning i vedugnar , pannor och dylikt förorsakar än mer koldioxidutsläpp, som fram tills helt nyligen ansetts vara den dominerande faktorn som påverkar vår miljö mest negativt. Av de inbördes trätande specialisterna har de som pekat ut bilen, som farligaste boven, vunnit
den högljudda debatten. De bagatelliserar kornas inflytande i miljön och ler samtidigt framför den öppna lågan på mysaftonen.

Dessa specialister har med okunskap och gott samvete medverkat att göra den bränslesnålare och därmed mindre koldioxidbenägna dieselbilen till en miljöbil med alla förmåner en sådan för med sig.
Den kostnadsmedvetna bilköparen gnuggar naturligtvis fingrarna vid val av ett sådant attraktivt alternativ.

Allt verkar frid och fröjd, koldioxidhalten sjunker och växthuseffekten kan bromsas, tills en annan miljöfunktion efter kontinuerliga mätningar konstaterar att luftföroreningarna i de större städerna försämras stadigt. Det borde vara tvärs om, många gamla bilar har skrotats och ersatts av modernare varianter. Skrota bil/hämta skrotbil gratis Och de här föroreningarna är farligare än de som påverkar växthuseffekten med varmare klimat. I varje fall på kortare sikt. Nu är det i första hand kväveoxidutsläppen med sotpartiklar som kommit i centrum för miljödebatten. Föroreningsvärdena sjunker inte och EU kräver allt mer lägre utsläppsvärden. Paniken vilar bakom hörnet.
Den giftiga luften, som kan orsaka allvarliga sjukdomar, förorsakar även försurningar i mark och sjöar samt bidrar till algblomningar o. dyl.
De nya moderna dieselmotorerna ger ett utsläpp är är cirka 10 gånger större än en motsvarande lastbilsmotor omräknad till likvärda effektuttag.
Det politiskt enklaste beslutet är givet. Förbjud bilar med dieselmotor att trafikera vissa städer eller gator inom snar framtid.

Men hur kan kan lastbilskonstruktörer klara EU-kraven? Som det vekar med god marginal.. Och inte personbilskonstruktörerna förmår detsamma.
Vad har man sysslat med under alla dessa år då de skärpta kraven från EU varit kända. De häpnadsväckande avslöjandena som gjorts angående olika certifieringar av dieselmotorer väcker en teknikers nyfikenhet